»Faxe Kupplog»

»Kupplog»,
plogformigt redskap, med vändskifva åt båda sidor, användes för kupning och för att upprensa vattenfåror i tegplöjd åker.


»Kupning»,
landtbr., odlingsåtgärd, som består däri, att man med handredskap, årder eller plog lägger upp matjorden till en förhöjning, kupa, kring växande plantor. Därmed vinnes, att rötterna få ett djupare matjordslager för sina underjordiska delar och ökad näringsrymd. Kupning brukas i synnerhet i fråga om potatis, hvars afkastning därigenom ökas, på samma gång knölarna skyddas genom den ökade jordbetäckningen.


Efter ett gästabud hos svärfar hittade jag en gammal kupplog av märke FAXE ute i svärfars ladugård och stall. Den stod väl inoljad i ett hörn och såg ledsen ut. Så jag beslöt att konfiskera låna den. Ett par dagar senare hämtade jag den med en släpkärra, demonterade hela historien och köpte nya bultar och muttrar. Plogkroppen, [fjölerna] – vändskivorna, stagen och spetsarna slipades rejält. Sedan grundades allt med Hammarite anti-rust grund. Under tiden härdningen pågick snokade jag reda på ursprungsfärger och kulörer och inhandlade dessa specialblandningar från färgaffär’n. Inte klokt vad pengar man kostar på gammal skit.


Annons