Långhässja 2015

»Hässjorna»
göras antingen af stänger, hvilande på »hässjestolpar» eller linor, snodda om och spända mellan störar. Stånghässjorna kunna göras antingen dubbla eller enkla.Vid hässjning på linor går man till väga sålunda: Man nedstöter 5 eller 9 krakstörar i marken på ett afstånd af 1,2-1,5 meter från hvarandra, med iakttagande af att de yttersta störarne få 60-70° lutning utåt. På den ena ytterstören fastgöres linan omkring 0,5 m. från marken, därefter slår man henne ett hvarf om närmaste stör på samma höjd o. s. v., tills man kommit till den andra ytterstören, där linan fastgöres. Så pålägges fodermassan 0,4-0,5 m. tjockt. Då första hvarfvet är fylldt, utspännes ett nytt hvarf lina o. s. v., tills alla 4 hvarfven äro utspända och hässjan färdig. Vid linans omläggning om störarne bör man tillse, att hon ej kommer att ligga i kors, ty i så fall kan hon brista af genom spänningen. hessjaPå dessa hässjor kan klöfverhö hänga huru länge som helst utan att taga minsta skada.Sådana här fina och trevliga dagar när vi gör något ihop så tänker jag alltid på Vilhelm Moberg.
”Du ska alltid tänka: Jag är här på jorden denna enda gång! Jag kan aldrig komma hit igen! Och detsamma sa Sigfrid till sig själv:

Tag vara på ditt liv!
Akta det väl!
Slarva inte bort det!
För nu är det din stund på jorden!


Annons