Om Tjörnboarnes bragd


Angående de resta stenarna som nämns nedan, kommer jag att återkomma med dokumentation av dessa. Även hur det ligger till med slottet i Olsby i nutid.

Uppdatering 2016.03.27; skapat en sida om Tolleby gravfält.


Ur Bohusläns historia och beskrifvning af Axel Emanuel Holmberg.

Hvad nu här är anfördt må anses såsom en upplysande inledning till följande på Tjörn i hela befolkningens mun lefvande folksägen.  Här regerade långt tillbaka i forntiden en konung Alf, eller, såsom han ock kallas, Alfkung, hvilken hade sin bostad på det å Stordals ägor liggande Borgeberget. Han lefde i ständig fejd med skottarne. En gång landstego dessa med stor styrka vid Hummersund och trängde upp till konung Alfs borg, den de med stormande hand ville eröfra. Men Alf värjde icke allenast sitt faste, utan dref fienden genom ett utfall tillbaka och anställde på dem ett stort nederlag, forst på ett ställe strax vester om borgen och sedan vid bostället Hoga. På båda dessa ställen finnas stora samlingar af grafkullar, som visat sig innehålla jernbråte och brända ben, hvilka förmodas tillhört de fiendtliga skottarne. Antalet grafkullar på Hoga steg forr till 80, nästan alla nu förstörda. Den största bär namnet Kongshögen, och säges skottarnes anförare hafva blifvit jordad uti densamma. Ett godt stycke härifrån, dock i samma gårds utmark, stå på en höjd några uppresta stenar af foga ansenlighet. Äfven dessa skola erinra om skottarnes ofärd, hvilka öfver denna höjd flyktade ifrån slagfältet vid Hoga till sina skepp uti Hummersund. Men innan de nått sistnämnda ställe, tillägger sagan, blefvo de ännu en gång upphnnne af Tjörboarne och fullkomligt nedhnggne i trakten af Tolleby och Morrik — en händeide, hvaraf man tror den sednare gården fått sitt namn (Mord-rik). Uti ett bergpass på Tolleby mark ses några ättekullar och bautastenar, hvilka skola stå till minne af denna Tjörboarnes bragd.

Nyssnämnda Borgeberg vid Stordal, der konung Alfkung haft sin hofhållning, är genom sina lodräta väggar ifrån tre sidor alldeles oåtkomligt. At den fjerde eller östra synas lämningar efter stenmurar och derinom tydliga märken efter en murad vattencistern. Dylika borglemningar finnas flera i denna socken, såsom på Svaleberget på prestgårdens ägor, på Borgaren, ett högt berg i Krossekärra utmark, samt på Slottet vid Olsby. På Borgaren är befastningarne bäst bibehållna. Ingen af dem åtföljes af någon upplysande tradition.


 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.