Att ställa in plogen

»Plog»
kallar man det åkerbruksredskap, som vid odling af ny eller brukning af gammal åker upptager och omvänder jorden, som därvid luckras och utsättes för luftens omedelbara inverkan. Bland våra åkerbruksredskap intager plogen första rummet. Plogens ändamål är att lodrätt och vågrätt afskära en jordskifva (plogtilta) samt omvända och lägga henne mer eller mindre lutande mot marken, det senare vid nyodlingar och vid plöjning af insådd gräsvall – då plogtiltan lägges så plan som möjligt –, det förra vid plöjning af vanlig åkerjord, då plogtiltan ställes på kant i sned lutning af en 45° vinkel, hvarigenom hon kommer att till sin största yta utsättas för luftens inverkan. Genom plöjningen afses likaledes att afskära och förstöra ogräset samt att till en viss grad luckra och blanda jorden. Plogen begagnas därjämte för nedmyllning af gödseln äfvensom till uppläggning af drillar för radsådda växter.


Jag rekommenderar att läsa detta inlägget om hur själva plöjningen kan gå till, innan man börjar att skruva på sin plog. Sedan kan man gott forsätta att förstå hur en plog är uppbyggd.

Jag känner mig alltid som en dilettant när jag ska plöja. Men det brukar bli bra i slutändan. Tydligen så plöjde jag för första gången när jag var i 7-8 års ålder, men själv har jag inget direkt minne utav det. Jag har kört så mycket traktor så minnena ibland flyter i varandra. Men för de som är helt nya på det här med plöjning så finns det vissa grundregler som kan vara bra att känna till. Jag kommer prata om en buren tegplog. En buren plog är en plog som, ja, bärs helt upplyft av traktorn. Sedan så finns det delburna plogar som har ett stödhjul. Men nu ska vi prata tegplog.


De fordringar man har på en god plog äro följande:

l:o. Att han går jämnt och stadigt samt därigenom är lätt att föra.
2:o. Att han med lätthet bör kunna ställas att gå grundt eller djupt efter behag.
3:o. Att han kan ställas för bredare eller smalare tiltor.
4:o. Att han gör en lodrätt kant och en vågrätt botten samt lämnar efter sig en ren fåra.
5:o. Att han ej skjuter plogskifvan åt sidan, utan lyfter och omvänder henne.
6:o. Att han för att uppfylla dessa fordringar, kräfver så liten dragkraft som möjligt, samt
7:o. Att han är starkt gjord och sålunda uthållig.

Det är viktigt att ställa in plogen korrekt. Lyftarmarna skall inte luta för mycket nedåt när plogen står på marken (ej i drift). Toppstången skall vara ungefär 90 grader och om man råkar använda en Grålle, MF 35/65/135/240 m.fl så brukar toppstången ha korrekt längd om man skruvar den till ca 70 cm.  Om toppstången är för kort så går inte plogen i vågplanet, tiltorna läggs inte rätt (ca 35 grader) och det blir inget flyt i plöjningen. Vidare så kommer det att hända att plogkropparna inte tar inte lika djupt, den första tar djupare än andra. Till slut så nästan ”lättar” den sista plogkroppen och landsidan trycker sönder plogfåran. Plogen skall alltså gå vågrätt efter traktorn.


                

Man brukar dela in plogarna i två kategorier; Tegplogar och växelplogar. Skillnaden mellan dessa plogtyper är stor i både utseende och hur man använder dem. Tegplogen har en uppsättning vändskivor och kan bara vända jorden åt ett håll, till höger. Växelplogen har en serie vändskivor uppe i luften vid plöjning. En skivrad plöjer åt vänster och den andra åt höger. Om man plöjer med en tegplog så kan man bara plöja runt en åker åt samma håll, medan med växelplogen kan man svänga runt plogen vid slutet av åkern och vända och köra tillbaka åt det hållet man kom från. Fördelen är att man slipper en massa onödig körning på vändtegen (ändarna på åkern).

Åter till ploginställningarna. En av skillnaderna mellan plogtyperna är att en tegplog är lättare att ställa in, men bör ställas om ofta. Medan en växelplog kan vara femtio fan och trettiotre helvete att få inställd, men sedan kan lämnas i fred.


När man tror att man har ställt in allting så bra som man kan, så är det dags att gå igenom lite teori.

Steg för steg – inställning av buren tegplog

Plog_01

Plöjning med rätt inställd plog ger effektivare bekämpning av ogräs. Använd alltid rist, för att skära av tiltan och vända ner ytlagret av växtrester och ogräs. Skumristen är avsedd för plöjning av vallar. Skivristen skär loss tiltan vertikalt. En väl utförd plöjning är grunden för ogräsbekämpningen och en bra såbädd, som i sin tur ger en god uppkomst. Med rätt ploginställning sparar du även bränsle och får mindre slitage på såväl plog som traktor.

Första tiltans bredd
Kontrollera bredden på första tiltan. Tiltans bredd +3cm ska vara lika mycket som plogens arbetsbredd. En 14″ plog har 14″ tiltbredd = 35 cm.

Plog_02Mät från där traktor-däckets insida ligger mot den oplöjda kanten. Justera genom att flytta plogen i sidled på bär-axeln. För att tillfälligt öka eller minska tiltans bredd kan man vrida bäraxeln.

 

 

Skiv- och skumristarna
I höjdled ska skivristen skära ½ – 3/4 av plöjningsdjupet. Det mindre djupet gäller vid torra och steniga förhållanden och vid djup plöjning. Justera med skivristens skaft i höjdled.Plog_03

I sidled bör skivristen skära 1 – 2 cm innanför plogspetsen. Justera genom att vrida skivristens skaft.Plog_04

Skumristens spets bör gå i skivristens snittlinje och dess bakre kant vara cirka 2 cm ifrån den. För maximal ogräsbekämpning för skumristens arbetsdjup vara 5 cm.


Inställning inför plöjning
Justeringen av plogen syftar till att ge maximal dragkraft och att plogen skall gå så smidigt som möjligt. För bästa dragkraft ska lufttrycket i traktordäcken vara lågt. Extra belastningsvikter/frontvikter kan ge traktorn ett bättre markgrepp vid plöjning, samt bättre styrförmåga vid transport av plogen.

Plog_05

Innermåttet, x, mellan fram och bakdäckens innersidor skall vara lika stort eller max 10 cm större fram än bak. För en 14 – 16″ plog innebär detta 110 – 140 cm.

 

 

Kontroll och tillkoppling av plogen
Säkerställ att plogen är utrustad med rätt längd på bäraxeln i förhållande till traktordäckens innermått, i enlighet med plogtillverkarens rekommendatikon. Se till att plogen har viss rörlighet i sidled utan att få kontakt med däcken. Begränsningslänkarna / Stabiliseringsstagen ska alltså inte vara alltför spända.

Plog_06Ställ dig bakom plogen och välj ut en punkt på vändskivorna för att kontrollera att vändskivorna ligger i linje med varandra. Justera med exentermuttern under plogåsen.
Plog_07

Avståndet mellan plogkropparna ska vara lika. Justera med förskruvning på baksidan av vändskivan. Utgå från första plogkroppen när du mäter avstånden och säkerställ att A2 är lika stor som A1 och B2 är lika stor som B1 etc etc etc.


Ploginställning inför och under plöjningens gång
Inställningen bör ske på plan mark med plogen i normalt plöjningsdjup och under normala plöjningsförhållanden. Vid normal plöjning på plan mark ska bäraxelns krökta ändar står lodrätt. Bäraxelns spak ska stå rakt upp.

Plöjningsdjup
Justera plöjningsdjupet med traktorns dragkraftsreglering (den yttre spaken på MF 135 m.fl) och eventuellt plogens stödhjul. Plöjningsdjupet varierar med jordtyp, stenförekomst och gröda.

Plog_08

Normalt förhållande mellan plöjningsdjup, y, och tiltans bredd, x, är 2/3: dvs 25 cm djupt för en 16″ plog. Själv brukar jag ligga betydligt grundare med våra plogar. Mellan 16-20 cm.

Plogens sidolutning
Plog_09
Kontrollera att plogåsarna står i 90 grader vinkel mot markplanet genom att stå bakom plogen. Justera vid behov med traktorn lyftlänk/lyftvev, som sitter på höger sida.


Horisontalinställning

Toppstången ska sitta 5 – 10 cm högre på plogen än på traktorn i plöjningsläge. Plogens toppstång ska vara parallell med fåran. Är den inte det förflyttas toppstångsfästet i sidled (plogen vandrar) och den tidigare så raka fåran ser ut som en banan.
Plog_10Ställ dig på sidan för att kontrollera att plogramen är parallell med markytan. Justera med hjälp av toppstångens längd.


Exempel på saker man kan råka ut för hittar ni här.

Avsluta gärna med att se de gamle fina biddarna Jorden vi brukar del 4 och Jorden vi brukar del 5

Så! Nu kan ni allting!Egentligen så kan ni lika gärna skita i allt som ni just läst och pröva på egen hand. Det går det med.

Annons