Nytt brunnslock

Det gamla brunnslocket hade sitt sina bästa dagar. Det var väl ingen direkt fara att locket skulle kollapsa om någon ställde sig på det, men det kändes bättre att byta ut det. Brunnen är 14 ringar djup och i botten sitter det en sex meter lång järnstång nerslagen till berget. Den grävdes av morfar och mina morbröder på 1960-talet och ersatte den gamla stenbrunnen. Den översta brunnsringen  hade satt sig en aning så den skall jag gräva upp och få i våg till våren. Grannen hjälpte till att lyfta av och på – Tack Albert!