Om våren

Förra veckan kändes det som att våren verkligen var på gång med sol och härlig temperatur. Denna veckan har hittills varit tvärtom; kall och jävlig. Jag kom ändå att tänka på en dikt om våren, av Karlfeldt. Det kryper i kroppen på bonden. Man vill komma igång med vårbruket. Jag får väl erkänna att jag inte riktigt kunnat hålla mig, och har börjat att vårplöja…

Om våren
”Om våren, säg om våren
allt stolt och ungt du känt.
Ett vårord går som kåren
mot sol och firmament.

Om våren, sjung om våren
hvar nyckfull melodi;
som fläkt och drill i snåren
den löper saklöst fri.

Om våren, gråt om våren
ditt hjärtas svärmeri,
ty solen torkar tåren,
det finns ej kval däri.

En skur på gröna knoppar
som springa efteråt,
ett salt av honungsdroppar
är hjärtats ungdomsgråt.”

– Flora och Belladonna, Om våren, 1918, av Erik Axel Karlfeldt (1864 – 1931), Nobelpristagare, poet, författare