»Granskottssirap»

Granskottssirap är gott. Och väldigt, väldigt enkelt att göra.
Men först måste vi prata om själva råvaran, nämnligen Granen.


»Gran», Picea abies

Sida_Recept_Granskott_001

Vi hafva avslutat monokotyledonerna och därmed fanerogamernas första stora avdelning, angiospernerna eller de gömfröiga, som delas i di– och monokotyledoner. Nu följer i ordningen den andra gruppen, gymnospernerna eller de nakenfröiga fanerogamerna, som inom vår, lika väl som inom hela jordens flora är betydligt fåtaligare än angiospermerna. I vår nord finnas endast 4 vilda gymnospermer, »granen», »tallen», »enen» och »idgranen», varjämte en »lärkträdsart», Larix sibirica, uppträder vid Finlands östra gräns. Fortsätt läsa

Annons