En skvaltkvarn

»Gustav II Adolfs näringspolitik gick främst ut på att främja handel och industri, och städerna gynnades på landsbygdens bekostnad. Förbudet mot landsköp skärptes och bönderna betungades med arbeten och forsling för bergsbruket. Husbehovskvarnar förbjödos år 1625, och sträng kontroll infördes över att all malning skulle ske vid tullkvarnar, vilka betalade skatt till staten. År 1629 påbjöds, att alla »skvaltkvarnar», för vilka ägaren ej ville betala skatt, skulle utrivas, men då detta vållade stora svårigheter, där avståndet var stort till tullkvarn, medgavs år 1630 att hava skvaltkvarn för husbehovsmäkl.»

-Lantbrukets historia: världshistorisk översikt av lantbruket och lantmannalifvets utveckling, 1925


Under påsk besöktes svärfar och Christines farmor. Hon hade letat fram det gamla gårdsreceptet om att göra vin på björksav. Till och med en flaska starkvin gjort på björksav från 2004 hittades i källaren. En provsmakning visade att det inte alls smakade jäst, utan hade en söt, fruktig smak som påminde om äpple. Nu när jag har fått tag i receptet är det bara att sätta igång med att brygga. Efter maten tog vi en biltur förbi Thorskogs slott och svängde ett par avfarter senare upp mot Stendammen.  Stendammen är en stor sjö, och i fornstora dagar levererades många kilowatt genom de stora dammluckor mot kraftverket som Thorskogs slott ägde. Nu finns det en (ny) dammlucka kvar, för att visa hur det såg ut en gång i tiden. En entusiastförening har byggt en skvaltkvarn en bit från dammen, och vi tog en promenad för att titta på denna. Det finns visserligen en skvaltkvarn på Tjörn med, som tyvärr inte är i fungerande skick, men det var intressant att se hur hela kvarnen fungerade. Kvarnen är öppen för allmänheten, man kan gå in och titta själv, dock inte mala.

Fortsätt läsa