Bredställ med släden

20151227_101449004_iOSUnder natten snöade det. Barnen fick åka snowracer och pulka. Det gäller att passa på för snart regnar snön bort. Efter att barnen var nöjda så plockade vi fram släden och fick provkört en sväng. Det gick bra, möjligen får jag sätta en distans mellan dragbommens bottenplatta och slädens golv för att få dragbommen lite mer i våg.
Wiggo somnade under färden.

Annons

Göra färdig släden, 75 år senare.

»Släd-don»
ett fordon på medar, af hvilket flera olika typer finnas som används, då snön hindrar hjulfordon att komma fram. Den egentliga släden har på undersidan af fordonets s. k. korg fastgjorda medar af järn eller trä, som i senare fallet vanligen äro försedda med järnskenor. Det  ursprungliga åksläddonet liknade troligen lapparnas »ackja». För timmertransport o. d. nyttjas i Sveriges nordliga skogsbygder fortfarande släddon af enklaste slag  vid mycket dåligt slädföre, dvs. då snölagret är så tunt, att medarna skära igenom  snön, användas oskodda medar af trä, men vanligen är trämeden försedd med järnskenor, och ofta göres meden helt af järn. Då terrängsvårigheterna äro så stora, att man ej kan komma fram.


Vi lyfte ner släden som morfar påbörjade på tidigt 1940-talet. Släden blev aldrig riktigt klar på grund av morfars tjänstgöring under andra världskriget. Idag gjorde vi färdigt släden, först blåste vi rent ordentligt med tryckluft och en helskrubbning me vatten och såpa löste skiten som var klar. Färg fanns i förrådet och släden målades i grönt, svart och rött. Medarna skoddes med järn som hämtades från en plåtslagare. Tanken är att barnen ska få åka i den om det blir snö till jul.