Byta däck på gödselspridaren

Den gamla gödselspridaren som införskaffades i fjol var i behov av ett par nya däck, i med att det ena däcket hade smygpunka och det andra däcket led av kraftiga torrsprickor. Sagt och gjort, ett par nya däck beställdes och levererades. Eftersom spridaren är från 1950-talet har de gamla härliga hjul med slang i. Fram med däckjärn, kofot, slägga, såpa, ett rejält ordförråd av kraftuttryck, spotta i näven och sätta igång. Det underlättar såklart om man är två personer. Däcken är av dimensionen 7.50-20, vilket betyder att däcket mäter 205 mm i bredd, 915 mm i diameter och klarar en belastning av 1000 kg i 30 km/h.

Efter lite detektivarbete med slangen, visade det sig att det var ventilen som läckte. Läs mer

AVA GS 3 – Gammal skit

»Gödselspridare»,
Genom gödselspridare kan kreatursgödsel spridas både jämnare och fortare än för hand. Gödselspridare utgöres av en vagn med anordning för gödselns spridning. Vagnens botten kan antingen vara rörlig därigenom, att den består av en ändlös, vid arbetet bakåtgående matta av träribbor, eller också fast. I senare fallet måste gödseln vid spridningen föras bakåt mot spridningscylindern genom vinkeljärn,som av kedjor dragas bakåt över bottnen. Spridningscylindern är försedd med stift, som sönderdelar gödseln mot en ovanför sittande kam och utkastar den bakom maskinen. Cylindern sättes i rörelse med en kedja, som drives av ett kedjehjul på bakre körhjulsaxeln. Bottnens rörelse åstadkommes genom en excenterskiva, fäst på cylinderns axel och vars rörelse överföres på en annan skiva, som matar fram bottnen eller bottenkedjorna. Maskinens låda kan konstrueras både av stål och av trä. G. utföres för såväl en som två hästar. Den förra maskinen har två hjul och rymmer c:a 5 hl, den senare har fyra hjul och rymmer 10—15 hl.


När grannen hörde av sig och undrade om jag var intresserad utav en gammal gödselspridare som stod hos en bekant, behövde jag inte fundera speciellt länge. Under en längre tid har jag funderat på om det inte vore lättare att mocka hönshuset med hjälpt utav en gödselspridare. Som det är nu kör jag antingen ut mellan 8 – 10 mullskopor (skopa bak på traktorn) och lägger på lämpligt ställe för att plöjas ner. Då är ju en vända eller två med en mindre gödselspridare synnerligen arbetsbesparande. Sagt och gjort, en bytesaffär som bestod i en styck flaska whisky mot en gödselspridare, hämtades spridaren redan nästa dag.

Läs mer