Kor förklarar: Politiska/ekonomiska inriktningar inför valet 2018

Socialism
Du har två kor, och ger den ena till din granne. Staten tar den mjölk du får över och distribuerar mjölken över hela landet så att ingen skall stå utan mjölk. 


Svensk socialism
Du har två kor. Staten tar dem och sätter dem i en lada tillsammans med alla andras kor. Du måste ta hand om alla korna. Staten ger dig så mycket mjölk du behöver.


Byråkratisk Socialism
Du har två kor. Staten tar dem och sätter dem i en lada tillsammans med alla andras kor. Korna tas om hand av före detta kyckling-farmare. Du måste ta hand om kycklingarna som regeringen tagit ifrån kyckling-farmarna. Regeringen ger dig så mycket mjölk och ägg som du uppskattningsvis behöver.

Fortsätt läsa

Annons

Kor förklarar: Svensk politik

Fristående fortsättning på inlägget Kor förklarar: Politiska/ekonomiska inriktningarSocialdemokraterna
Du har två kor.
Om inte de andra partierna fått det antal röster de fick, hade du fått mer mjölk av korna. Hur och varför kommer att fastslås på en extrainsatt kongress. Efter kongressen tillsätts en utredning och eventuellt en ny myndighet. LO tvingar dig sedan att låna en ko till. När det blir trångt i ladan bygger du ett högre staket runt hagen.

Miljöpartiet
Du har två kor.
Du påstår att du har fyra kor, och när inspektören kommer försvarar du dig med att det i alla fall är för mycket skit. Eftersom kor avger koldioxid införs en utsläppsskatt för dem, men staten kompenserar dig genom momslättnad på ekologisk mjölk.

Vänsterpartiet
Du har två kor.
Staten tar bägge och ger dig istället mjölk via bröstpump. Du går även till grannen för att låna sju kor till, och när hen säger nej lämnar du mötet i protest mot det demokratiska underskottet.

Fortsätt läsa

Kor förklarar: Politiska/ekonomiska inriktningar

Socialism
Du har två kor, och ger den ena till din granne. Staten tar den mjölk du får över och distribuerar mjölken över hela landet så att ingen skall stå utan mjölk. 


Svensk socialism
Du har två kor. Staten tar dem och sätter dem i en lada tillsammans med alla andras kor. Du måste ta hand om alla korna. Staten ger dig så mycket mjölk du behöver.


Byråkratisk Socialism
Du har två kor. Staten tar dem och sätter dem i en lada tillsammans med alla andras kor. Korna tas om hand av före detta kyckling-farmare. Du måste ta hand om kycklingarna som regeringen tagit ifrån kyckling-farmarna. Regeringen ger dig så mycket mjölk och ägg som du uppskattningsvis behöver.

Fortsätt läsa