Att kupa potatis

Potatisen växer och frodas, och det var dags att kupa dem för andra gången. Man tar en kup-plog med passande radavstånd och en traktor med passande hjulavstånd. Sedan kör man med kup-plogen nere i fårorna och drar upp jord och rensar ogräs samtidigt.  Det var roligt att köra lite Grålle igen. 

Kupning, uppdrillning eller uppläggning av jorden intill växtraderna/plantor, har tidigare förekommit ganska allmänt till växter som är odlade med stora radavstånd, men används numera endast till potatis.  Syftet är att ge växterna stöd, öka matjordsrymden för dem och att framkalla rötters utskjutande från stammen, vilket ger mer knölar. Vidare skyddar jorden de nya knölarna för ljuset och därav framkallad  grönfärgning, och därmed olämpliga som matpotatis. Kupning underlättar också potatisens upptagning. Som nackdel kan nämnas, att kupningen ökar vattenavdunstningen från marken.

Fortsätt läsa