Att göra våren.

”Göra vår’n.”
Kanske ett uttryck som man hör då och då bland landsortsbefolkningen. Vad betyder då detta? Att göra våren? Jo, det är så enkelt som att få sått/satt sina grödor på våren.
Att göra vår’n innebär då följande moment;
Fortsätt läsa

Annons