Renovera ladan, del nitton

För några veckor sedan inköptes tio stycken K-plyfa (Konstruktions-Plywood). Efter att ha 20160903_101556097_iOSsnubblat på dessa tillräckligt länge tyckte jag att det var dags att få bort dem. Det finns ett utrymme bredvid spannmålsrännet. Förr var det ett hönshus, men efter att Holger byggde om en del av stallet och gris-stian till garage, maskinhall och verkstad, höjdes taket och isolerades med sågspån. Dock lades det inget riktigt golv – planen var att göra det någon gång i framtiden. D.v.s nu. Om man skall pressa några nya höbalar och halmbalar så behövs det utrymme att stuva dessa. De andra magasinen och hallarna är det maskiner och balar i.

Läs mer