Du, Jag och Ingen

Ur

-nedtecknad 1886, utgifven 1940.


Det var en präst, som hade svårt för att få drängar, för han var så obegripligt snål och höll så dåligt kosthåll.  Så var han ute och åkte. Och då var där en dräng, som kände till prästen, och han tänkte att lura honom och lagade så, att han mötte prästen på vägen och frågade, om han ville leja någon dräng.

— Ja, svarade prästen, det vill jag. Vad mycket skall du ha i lön?
— Jo, så och så vill jag ha, sade drängen.
— Ja, det ger jag dig, svarade prästen och gav honom städja.

Fortsätt läsa