Hur lång var egentligen en aln?

Hur lång var egentligen en aln?
När man läser äldre litteratur, kontrakt, servitut och dylikt, stöter man ofta på längdmåttet aln. Beroende på vilken tidsålder man förkovrar sig i, har längdmåttet aln varierat över åren. 

Fram till år 1889 var det ordning och reda på de svenska längdmåtten. En fot var en fot, en aln var en aln, och alla småväxta var en tvärhand höga (en tvärhand = 4 verktum).  Ordet aln betyder underarm – de flesta äldre måtten utgick från någon kroppsdel. Problemet var bara att en underarm bedömdes vara olika lång i olika delar av landet. Man satte därför upp Likare på kyrkportar och i rådhus runt om i riket, så att det inte skulle någon tvekan om vad som gällde på platsen. Man ville ju inte bli lurad på någon tum rep. Redan i de gamla svenska landskapslagarna användes aln som måttenhet. Även det redskap, alnmåttet, med vilket denna längd mättes, kallades aln.

1492 ritade Leonardo Da Vinci ‘Den vitruvianske mannen’, idealet för en kropp. Sedan dess har denna flitigt blivit använd när det gällde måttenheter i världen. Leonardo skre: ”Från hårfästet till hakspetsen är en tiondel av en mans längd; från hakspetsen till toppen av huvudet är en åttondel; från bröstet till hårfästet är en sjundedel av hela mannen.”

Hjältekonungen Karl IX fann dock detta lite opraktiskt och 1604 gav riksdagen i Norrköping konungen i uppdrag att rätta till alla slags olika mått, mål och vikter i riket. Det beslutades att det svenska alnmåttet skall vara lika med Rydaholmsalnen och att edsvurna smeder skulle tillsättas i alla städer för att göra alnmåtten. En aln i Sverige skulle vara exakt 59,38 centimeter.  Man gick därför ifrån den gamla  Stångaalnen från 1200-talet, som varexakt 55,5 centimeter och bar texten ”Hitta ier ret gota eln” – Detta är rätt göta aln. Karl IX hade egentligen redan före 1604 låtit göra en aln efter den gamla Rydaholmsalnen och fästa den på dörren till Stockholms rådhus. Denna aln, som senare kallades Stockholmsalnen, varexakt 59,34 centimeter lång, medans den nyare Rydaholmsalnen var cirka 1 % längre änStockholmsalnen. Stockholmsalnen bytte därför namn till Linea Carolina för att förvilla allmogen, som inte förstod latin.

Fortsätt läsa