Om plöjning

Plöjning avser att samtidigt luckra och vända jorden. I nutida bemärkelse är plöjning av relativt ungt datum, i det man hos oss intill mitten av 1800-talet allmänt använde årderliknande redskap härför, som endast luckrade jorden utan att vända densamma. En årder i sitt enklaste utförande kunde exempelvis bestå av en timmerstock som var vässad i ena änden. Man drog stocken för hand eller efter en dragare för att få fåror i jorden. Då det, såsom under jordbearbetning närmare anföres, är önskvärt, att jorden tid efter annan vändes, innebar plogens införande i vårt land ett betydande framsteg för jordbrukets utveckling.

Till att börja med utfördes plöjning av den då ännu allmänt odränerade jorden på så sätt, att man mitt emellan två öppna diken plöjde 2 stycken fåror med tiltorna mot varandra, varigenom en så kallad tegrygg uppstod. Genom att sedan köra runt ryggen och växelvis lägga fåra till fåra på ryggens båda sidor färdigplöjdes åkern mellan de båda dikena, den s. k. tegen.

Fortsätt läsa

Kvällsjobb: Plöja Holgers hage

Efter att ha tillbringat dagen på Liseberg, åkte jag och Wiggo upp till gården.
(Det är förresten alltid lika roligt att lura ungarna att om de inte styr farfarsbilarna så kommer de att köra av vägen, haha!)

20160506_100621445_iOS

 


Man bör lägga tiltorna åt andra hållet än föregående år. I fjol plöjde jag nedåt, vilket resulterade i att jag Ikväll fick plöja i motljus. Varmt i hytten och hade inte tänkt på att ta med solglasögon. Nåväl, Wiggo klagade inte så varför skall jag?

20160506_171948241_iOS

Här är en bild på hur det såg ut innan plöjning.
20160506_163456611_iOS


Och så här ser det ut efter plöjning.
20160506_171642696_iOS

I fjol skrev jag ett inlägg om hur man ställer in plogen.
Jag vill göra ett tillägg till detta.

På bilden nedan ser man att toppstången är någorlunda i våg. Man kanske skulle kunna höja den ett pinnhål. Men i alla fall, även plogkroppen bör vara i våg. I varje fall i teorin.
Om man har hård jord så kan man behöva toppa plogen, dvs korta toppstången. I vissa sällsynta fall måste man länga toppstången så att plogen släpar. Det beror helt och hållet på jordmånen; morän, sand, hård lera, mjuk lera, eller é grann å hwart.

20160506_165232214_iOS


Eftersom tiltorna inte ville vända sig ordentligt så fick jag (trots all fin teori som finns i ämnet) veva upp plogkroppen så att den inte är i lod när traktorn kör i föregående plograd. Allt som oftast måste man pröva sig fram; veva upp, veva ner, dra i spaken för att justera tiltans bredd, länga eller korta toppstången, köra långsammare, köra fortare…

Det borde inte gå, men det gick ändå och båda tiltorna vände sig perfekt. Man måste våga experimentera, och detta har hänt förr. Tänkte jag nämner det.

20160506_165244258_iOS


Wiggo hade fått sig en gotte-påse och han satt och skumpade och njöt av karamellerna.

20160506_171825471_iOS

 

Sen bar det av hemåt igen för att vattna rabarberna och jordgubbarna.

Att ställa in plogen

»Plog»
kallar man det åkerbruksredskap, som vid odling af ny eller brukning af gammal åker upptager och omvänder jorden, som därvid luckras och utsättes för luftens omedelbara inverkan. Bland våra åkerbruksredskap intager plogen första rummet. Plogens ändamål är att lodrätt och vågrätt afskära en jordskifva (plogtilta) samt omvända och lägga henne mer eller mindre lutande mot marken, det senare vid nyodlingar och vid plöjning af insådd gräsvall – då plogtiltan lägges så plan som möjligt –, det förra vid plöjning af vanlig åkerjord, då plogtiltan ställes på kant i sned lutning af en 45° vinkel, hvarigenom hon kommer att till sin största yta utsättas för luftens inverkan. Genom plöjningen afses likaledes att afskära och förstöra ogräset samt att till en viss grad luckra och blanda jorden. Plogen begagnas därjämte för nedmyllning af gödseln äfvensom till uppläggning af drillar för radsådda växter.


Jag rekommenderar att läsa detta inlägget om hur själva plöjningen kan gå till, innan man börjar att skruva på sin plog. Sedan kan man gott forsätta att förstå hur en plog är uppbyggd.

Jag känner mig alltid som en dilettant när jag ska plöja. Men det brukar bli bra i slutändan. Tydligen så plöjde jag för första gången när jag var i 7-8 års ålder, men själv har jag inget direkt minne utav det. Jag har kört så mycket traktor så minnena ibland flyter i varandra. Men för de som är helt nya på det här med plöjning så finns det vissa grundregler som kan vara bra att känna till. Jag kommer prata om en buren tegplog. En buren plog är en plog som, ja, bärs helt upplyft av traktorn. Sedan så finns det delburna plogar som har ett stödhjul. Men nu ska vi prata tegplog.

Fortsätt läsa