Kört hö och bakat

Förra helgen var vi hos svärfar som hade dragit igång bakugnen. I sex timmar satt jag och skötte ugnen och vände kager. Tidigare samma dag körde jag upp ett lass hö till en granne. Holger, Elin och Wiggo satt i lasset och hade skoj.

Vädret har växlat mellan -7 till +9 grader och mellan regn och snö. Jag har grejat lite inomhus i ladan och tagit det rätt lugnt.

Baka kager.

»Bröd»
ett af mjöl genom bakning tillverkadt näringsmedel, som utgör daglig föda för störste delen af menniskoslägtet. Detta födoämnes ändamålsenlighet för organismens underhåll förklarar dess allmänna utbredning. Den kemiska analysen visar nämligen, att de sädeskorn, af hvilka mjölet males, bestå, i lämpliga proportioner, såväl af qväfvehaltiga (blod- och köttbildande) beståndsdelar, gluten och ägghvita som af ett qväfvefritt (kroppsvärmen underhållande) ämne, stärkelse.

Fortsätt läsa