Dagar på Tjörn

Sida_Dagar_pa_tjorn_018

Svenska TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1944

SVENSKA TURISTFÖRENINGENS FÖRLAG STOCKHOLM

Dagar på Tjörn
-Ernst Manker


En gång steg en hel liten arkipelag upp ur havet och blev ett eget stycke fastland, tre socknar stort — »Tjörn», den tredje av Bohusläns öar. Där brottsjöarnas skum yrde mellan skären vajar nu sädesfälten, inte så stora men lättrörliga, för strået gror högt över den feta gamla havsleran. Och i lä under de vind-, vatten -och isslipade bergknallarna famnar allehanda trädslag varandra i frodigaste vällust. Lind, ek, björk, al, ask och asp, sälg, hägg och rönn reser här sina stammar sida vid sida under det gemensamma lummiga och hopsnärjda ovanverket. Här och där finner man ett mörkare inslag av bok, här och där ett ljusare stänk av lärkträdets lätta grönska. Fortsätt läsa