Om plogen

Plogens [tjörnbu’; ploughwn] föregångare var årdern. Ännu i början av 1800-talet användes mest årder för jordens luckring. De äldsta plogarna i vårt land tillerkades av trä och de enda metalldelarna var 20161024-plog004kniv och bill samt järnbeslag. Vid denna tidpunkt infördes järnplogen och de första typerna var klumpiga och ofullkomliga, men efter tid förbättrades plogtyperna ända fram till de moderna, smidiga plogarna.

En plog består av följande huvuddelar:
Billen, d. v. s. den del, som tränger ned i jorden och skär lös tiltan. Ursprungligen var billen alltid hel, men numera används alltid billar i två delar; billspets och skär. Såväl billspetsen som skäret kan då vändas och slitas på båda håll.

Fortsätt läsa

Att ställa in plogen

»Plog»
kallar man det åkerbruksredskap, som vid odling af ny eller brukning af gammal åker upptager och omvänder jorden, som därvid luckras och utsättes för luftens omedelbara inverkan. Bland våra åkerbruksredskap intager plogen första rummet. Plogens ändamål är att lodrätt och vågrätt afskära en jordskifva (plogtilta) samt omvända och lägga henne mer eller mindre lutande mot marken, det senare vid nyodlingar och vid plöjning af insådd gräsvall – då plogtiltan lägges så plan som möjligt –, det förra vid plöjning af vanlig åkerjord, då plogtiltan ställes på kant i sned lutning af en 45° vinkel, hvarigenom hon kommer att till sin största yta utsättas för luftens inverkan. Genom plöjningen afses likaledes att afskära och förstöra ogräset samt att till en viss grad luckra och blanda jorden. Plogen begagnas därjämte för nedmyllning af gödseln äfvensom till uppläggning af drillar för radsådda växter.


Jag rekommenderar att läsa detta inlägget om hur själva plöjningen kan gå till, innan man börjar att skruva på sin plog. Sedan kan man gott forsätta att förstå hur en plog är uppbyggd.

Jag känner mig alltid som en dilettant när jag ska plöja. Men det brukar bli bra i slutändan. Tydligen så plöjde jag för första gången när jag var i 7-8 års ålder, men själv har jag inget direkt minne utav det. Jag har kört så mycket traktor så minnena ibland flyter i varandra. Men för de som är helt nya på det här med plöjning så finns det vissa grundregler som kan vara bra att känna till. Jag kommer prata om en buren tegplog. En buren plog är en plog som, ja, bärs helt upplyft av traktorn. Sedan så finns det delburna plogar som har ett stödhjul. Men nu ska vi prata tegplog.

Fortsätt läsa