I älgtiden

I älgtiden
Han kommer hvar natt till en havrevret;
från torpet man sett hvar han betar,
den väldige best, som med svett och förtret
jag fåfängt om dagen letar.

Nu sover all nejden i fullmånens flor,
men brinnande vakar min lystnad.
Vid diket, där frodiga pilhäcken gror,
jag väntar i vindlös tystnad.

Fortsätt läsa

Räfwjakt

>> Något om räfven >>
räfvBland de hundartade rofdjuren intager vanliga räfven (Canis Vulpes, Lin.) ett särdeles framstående rum, förnämligast genom den utomordentliga slughet och list, vordna ett ordspråk, det förutseende och den beundransvärda skarpsinnighet, som röja sig i alla hans företag, och man skulle kunna fylla volymer med bevis på dessa hans egenskaper. Öppet och ärligt spel ingår deremot aldrig i hans föreställnings- och handlingssätt;
”ändamålet helgar medlen” synes vara räfvens enda, aldrig glömda valspråk.

Fortsätt läsa