Gråärt 2017

»Sådden bör ske tidigt; Tiburtii dag,
14 april, var av gammalt rätt ärtsåningsdag»


Denna grå och regntunga söndag, den nione april, fem dagar före ärtsåningsdagen satte jag, Holger, Wiggo och Elin några rader med gråärt. Man måste ju vara först….just i detta fall blir man först eftersom det mig veterligen inte finns så många kvar på ön (inga alls) som odlar gråärt. Efter fjolårets skörd fanns det gott om utsäde över. Det var väl ett par tusen kronor i spannen när jag tänker efter, för man brukar få betala 1 krona per ärta om man köper dessa i handeln.

Det enklaste sättet när man sår sådan här gröda för hand, är att lägga en redig (rak) planka eller bräda på marken. Sedan drar man upp en lagom djup rad med en hacka efter plankans kant. Tänk enradig plöjning. Det skall vara 4 – 6 cm för små ärtor och 6-10 cm djupt för stora ärtor. Nu är jag inte så noga att jag i förväg har sorterat ärtorna efter storlek utan man får gå lite på känsla.

Läs mer

Renovera ladan, del tretton + så ärter

Dagen började med att så gråärter och bondbönor.
Läs mer om dessa här.

20160505_075629446_iOSEfter att ha räknat utsädesmängd och plats förbereddes jorden genom lätt krattning med järnkratta. En fyra meters rak bräda fick bli rätpunkt. Brädan lades ut, och en radhacka modell äldre (18×8) hämtades från redskapsboden. Man drar hackan på högkant (ungefär som att plöja) efter brädans kant för att få en rät och fin linje att så i. Såningsdjupet blir mellan sex – tio centimeter.

Läs mer