Ny uppfart och stänga för fåren

Den 7 maj i år tog jag ett fotografi på när jag försökte backa upp en av hökärrorna på gårdsplanen. En gång i tiden var det en väl tilltagen uppfart, så bred att ett tvåspann hästar lätt kunde dra upp dåtidens höskrinda utan bekymmer. Men tiderna förändras, likaså bredden på jordbruksredskapen. Redan morfarn och Holger på sin tid talade om att uppfarten nog borde breddas, och nu har jag och Holger gjort slag i saken, efter att själva ha dryftat spörsmålet i några år. Igår lossade vi årets sista hökärra, och precis när jag passerat ”porten” (förr i tiden var lagårn sammanbyggd med boningshuset och det fanns en port man fick ta sig igenom för att komma upp på gårdsplanen, man körde alltså igenom ladan. Tänk skånelänga.) kom jag ihåg att stanna och ta ett kort på skillnaden. Visserligen är ekipaget inte riktigt på samma plats och vinkel på både bilderna, men man ser ändå en viss skillnad. (Jag kommer att skriva om ombyggnationen av »koghuset» när denna är färdig). Uppfarten är alltså numera breddad till ungefär 3 meter-nånting, istället för 2,40 m.


Fortsätt läsa

Två fårhagar stängslade

Det var inte bråttom på något sätt, men ändå skönt att bli helt färdig med att stängsla in två bitar mark som fåren kan beta på. Den första hagen är blandat gräs och berg, med några få träd och är på ungefär 1 hektar (10,000 kvadratmeter). Längst med vägen stängde vi med fårnät och uppe bland bergen var det omväxlande – redan uppsatt – taggtråd samt att vi satte upp eltråd och satte upp en grind. 

Elin ville gärna vara med

Totalt slog jag ner 126 stycken tryckimpregnerade stolpar (150 x 60) med en femkilos slägga och drog 200 meter fårnät. När man slår ner stängselstolpar finns det en tumregel som säger att man bör slå ner en tredjedel av stolpen i marken för att få ett stabilt stängsel.

Fortsätt läsa