»Valla Rensverk No 2»

»Walla Lantbruksmaskiner AB» startade sin verksamhet i början av 1880-talet. De välkända Wallaharporna leder sitt ursprung härifrån. F.n tillverkas stallgödselspridare, konstgödselspridare, släpräfsor, sädesrensare, gräsfrösåmaskiner, spannmålstorkar, halmfläktar m.m. Fabriken tillhör Arvika-koncernen. Företaget sysselsätter 50 arbetare och 8 tjänstemän. Platschef är disponent Stig Tollbo, Valla.

-Ur Svensk industrikalender, Tjugonionde årgången, 1947


Valla Tröskmaskiner, Valla
År 1883 började fabrikör Aug. Olsson i Valla tillverka kastmaskiner samt senare också mera utvecklade rensmaskiner, gödselspridare och under någon tid även tröskverk. Det blev aktiebolagsbildning i början på 1900-talet med namnet Olsson & Ollén. Efter år 1912 ändrades namnet till Valla Tröskmaskiner, senare Valla Lantbruksmaskiner. Företaget ingick därefter i Arvika-Koncernen som år 1960 fusionerades med Volvo BM. Tillverkningen av kompletta maskiner överfördes då till detta bolag varefter endast någon reservdelstillverkning fortsatte i Valla för att efter några år helt avvecklas.


Vi har en gammal spannmålsharpa som  sett sina bästa dagar är väldigt välanvänd av de tidigare generationerna som bott på gården. 20150919_082017792_iOSVisserligen har jag tänkt att restaurera denna någon gång i framtiden men när jag via omvägar blev erbjuden en ny sädesledare sädesrensverk/harpa, tackade jag ja. Den förre ägaren hade städning på gården och ville inte jag ha rensverket så skulle maskinen förpassas till sin nya bostad –  soptippen.


– Man behöver inte ta tillvara på allt!
– Nä, men man behöver inte slänga allt heller!
 är ett ständigt närvarande uttryck. Det betyder givetvis inte att det skall ligga bröte och skräp i stora högar överallt, men saker som kan bli svåra att få tag i, och som det finns intresse i, tycker jag att man kan ha kvar.
Fortsätt läsa

Projekt: Restaurering af Höfläkt No. 2

Under fredagskvällen var vi och hämtade en gammal höfläkt/halmfläkt. Holger hade fått frågan om han kände till någon som ville ha en sådan, annars så skulle den till soptippen. Ett projekt är alltid bra att ha så jag beslöt att jag kunde lika gärna överta klenoden. Körde och hämtade den med traktorn. Barnen ville åka med. Det tog 25 minuter enkel väg att köra till gården där fläkten stod.  För övrigt letar jag  fortfarande efter ett välbevarat Thermaenius tröskverk och en självbindare/lättbindare. Jag skall åka och titta på en lätt-självbindare av dansk tillverkning, en JF, när jag får lite tid över.  En lättbindare är nog att föredra framför en svensk gjutjärnshistoria.

Men i alla fall, jag vet inte om maskinen jag  hämtat är en hö-fläkt eller en halm-fläkt. Man använde den vad man behövde den till.


Walla Lantbruksmaskiner AB startade sin verksamhet i början av 1880-talet. De välkända Wallaharporna leder sitt ursprung härifrån. F.n tillverkas stallgödselspridare, konstgödselspridare, släpräfsor, sädesrensare, gräsfrösåmaskiner, spannmålstorkar, halmfläktar m.m. Fabriken tillhör Arvika-koncernen. Företaget sysselsätter 50 arbetare och 8 tjänstemän. Platschef är disponent Stig Tollbo, Valla.

-Ur Svensk industrikalender, Tjugonionde årgången, 1947 

Typ: HF2 – Hö-fläkt eller Halm-fläkt? Om den har varit i närheten av ett tröskverk så här det halm man skjutit med fläkten, annars är det till hö-skullen.
Modell: <blankt>
Tillv.nr: 590002
WALLA LANTBRUKSMASKINER AB
VALLA

Fläkten är tillverkad av gjutjärn. Det kändes klart och tydligt när vi lyfte den. Tunga, gjutjärnsskovlar i trumman. Till sommaren tänkte jag starta restaureringsprojektet.