Regn, målning, svamp, gråärt mm

Efteren traditionell midsommarafton med god mat och dryck, såg jag till att piggna till genom att på lördag förmiddag köra röjsåg och få bort lite rörtopp (vass), så att man lättare kan se när Wiggo plockar blåbär. Fortsätt läsa

Sådde i Elins hage

Tidigare i veckan bröt jag den gamla vallen längst ner i hagen och idag sådde vi havre i samt lite raps åt viltet. Wiggo och Elin var med och turades om att åka med i traktorn. Christine körde fyrhjuling och Holger harvade innan raps-sådden. Sår man med en såmaskin kallas det för radsådd, sår man genom att slänga ut fröerna för hand för att sedan harvar ner dem, kallas det för bredsådd.

Göra klart vår’n.

Dagen började med att barnen skulle inspektera att den nyuppsatta pumpen fungerade som den skulle. Mycket populärt att försöka tömma brunnen på vatten.

20160529_064025102_iOS


Söndagen ägnades åt att göra klart vår’n. Jag och Holger åkte i förväg upp till Wiggos hage. En traktor med påhängd harv och den andra med såmaskinen laddad med havre. För Wiggo vill göra havregrynsgröt själv. Wiggo och mamma Christine gick upp till Wiggos hage, en rejäl promenad. Fortsätt läsa

Få korn på din säd.

Lär känna din säd – Kornet

Detaljerad fortsättning på det tidigare inlägget – Lär känna din säd.
Om hur en gammal så-maskin fungerar kan man läsa här.
Mer om sådd här.


 

»Korn»
Ursprung, historia och utbredning.
Korn är en mycket gammal kulturväxt och anses av en del forskare t. o. m. vara vår äldsta kulturväxt. Enligt fynd från 3 300 år f. Kr. skulle korn av de gamla egyptierna ha använts som födoämne och fodermedel. Europeiska fynd talar för att kornet spelat en stor roll som födoämne i Europa från yngre stenåldern ända fram till medeltidens slut. I Sverige var korn under tidigare perioder det viktigaste sädesslaget, vilket bl. a. framgår därav, att dess gamla namn bjugg ersattes med korn, som egentligen betyder säd i allmänhet. Varifrån korn härstammar, vet man ännu inte. De flesta teorier gå ut på att det härstammar från en i Kaukasien, Afganistan och Palestina vildväxande art som kännetecknas av bräckliga, tvåradiga ax. Bräckligheten hos axet anses nämligen vara en primitiv egenskap hos alla våra stråsädesslag. Mot dessa teorier talar att det sexradiga kornet inte gärna kan ha uppkommit ur det tvåradiga, vilket senare vanligen anses som en reduktionstyp av det sexradiga.  
Fortsätt läsa