Gråärt, dag 138 – skörd

…Skörden av mogna ärter sker vanligen med slö lie, så att halmen rives av och nedliggande toppar ej avskäras, eller ock med släprävsa, om ärterna ligga. För att göra slåttermaskin lämplig för detta arbete kan bakom knivstången anbringas en grind av järnspröt med uppåt-böjda ändar och med avtagande längd på spröten mot skärapparatens ände, så att det skurna föres in ur skåret. Den avtagna grödan bör torka väl före inbärgningen, emedan den eljest lätt möglar. Ofta brukas att lämna ärthalmen kvar i hopar på marken för torkning, men säkrare är att uppsätta den på hässja, krakstör eller pyramider…


…samt sedan världskrigskrisen Bohusläns åkerbönor och gråärtor (»Bohusländskh delikatess»). — Denna art går bäst till på lerjord och kräver rik stallgödsling…


Förr i tiden odlade man ärter tillsammans med bönor. Bönorna växte snabbare än ärterna och blev på så sätt ett stöd åt ärten. Efter att vi sått bönor tillsammas med ärt, störade vi upp ärterna när de började växa till sig. Man kan säga att ärterna blev hässjade och klara under resans gång. Vi behövde inte slå dem och hänga dem på en »kragemärr».

Fortsätt läsa

Där som gråärtan blommar…

Gråärt, dag 66
Ärterna har börjat att blomma. Det ser mycket vackert ut. Snart borde baljorna komma.


20160704_173826157_iOSSkörden bör påbörjas, då de nedersta baljorna äro mogna. Skörden av mogna ärt. sker vanligen med slö lie, så att halmen rives av och nedliggande  toppar ej avskäras, eller avslitas med släpräfsa vinkelrätt mot liggsädesriktningen, om ärterna ligga. För att göra slåttermaskin  lämplig för detta arbete kan bakom knivstången anbringas en grind av järnspröt med  uppåt-böjda ändar och med avtagande längd på spröten mot skärapparatens ände, så att det skurna föres in ur skåret. Den avtagna grödan bör torka väl före inbärgningen, emedan den eljest lätt möglar. det är nämligen viktigt att Ärt. torka snabbt, ty vid ofta återkommande torka och blöta öppna sig baljorna. Ofta brukas att lämna ärthalmen kvar i hopar på marken för torkning, men säkrare är att uppsätta den på hässja, krakstör eller pyramider. Fullt torra inköras de och tröskas lättast omedelbart.
Fortsätt läsa