Ny kaninbur

Eftersom en av barnens två kaniner uppvisat klara tendenser till att bli HBTQ/ADHD-certifierad, beslutades det att en större utebur, med två separata rastutrymmen, skulle konstrueras, för att förhindra – i den ena kaninens fall – tunga, påtvingade lesbianaktiviter. Den förra buren som gjordes i ordning är numera bostad åt den svarta homo-kaninen nere i stallet. (ja, jag vet att det är dominansbeteende).

Det tog inte så lång stund innan Wiggo och Elin kom på att att de kunde nyttja den nya buren som koja, där de i godan ro kunde sitta och möla Mariekex, som de stulit utav sin farmor.Konstruktionen består av en stomme i tryckt trä, kompostgaller som nät, och plåt på taknocken. Buren går att öppna på tre ställen; varje gaveldörr samt ett utav gallren. Träet målades sedan i gull-ockra. Den bruna kaninen var överlycklig över att få vara a) ute och b) vara i fred. Medans den svarta jäwln var a) arg över att inte kunna torrjucka mot den bruna kaninen, och b) glad över att vara utomhus.

Där som gråärtan blommar…

Gråärt, dag 66
Ärterna har börjat att blomma. Det ser mycket vackert ut. Snart borde baljorna komma.


20160704_173826157_iOSSkörden bör påbörjas, då de nedersta baljorna äro mogna. Skörden av mogna ärt. sker vanligen med slö lie, så att halmen rives av och nedliggande  toppar ej avskäras, eller avslitas med släpräfsa vinkelrätt mot liggsädesriktningen, om ärterna ligga. För att göra slåttermaskin  lämplig för detta arbete kan bakom knivstången anbringas en grind av järnspröt med  uppåt-böjda ändar och med avtagande längd på spröten mot skärapparatens ände, så att det skurna föres in ur skåret. Den avtagna grödan bör torka väl före inbärgningen, emedan den eljest lätt möglar. det är nämligen viktigt att Ärt. torka snabbt, ty vid ofta återkommande torka och blöta öppna sig baljorna. Ofta brukas att lämna ärthalmen kvar i hopar på marken för torkning, men säkrare är att uppsätta den på hässja, krakstör eller pyramider. Fullt torra inköras de och tröskas lättast omedelbart.
Fortsätt läsa

Bonnkaniner!

Wiggo har en längre tid velat ha en kanin att sköta. Då får ju Elin per automatik en kanin hon också. Vi kände oss bekväma idag, så vi hoppade över momentet med att snickra ihop en enkel kaninbur och körde till Granngården (affären, inte grannen) och införskaffade en kaninbur. Fast det är egentligen ett lyxhotell med två våningar. I vanligt ordning så har konstruktören inte sett sin konstruktion i verkligenheten. Efter att ha satt ihop buren/huset konstaterades att vissa förbättringar behövdes.

1. De förborrade hålen var för grunda för att den rosttröga skruven skulle orka gå in i det hårda träet (acasia).

2. Taken skulle enligt den obefintliga manualen skruvas fast i takstolarna. Ändrade lite så att man istället kan lyfta av taken lätt, samt stormsäkringsanordning. Mycket lättare att göra rent om taken är av, istället för att sticka in armen via den lilla luckan och rensa halm/hö.

Huset kommer att stå utomhus under sommaren, men tillsvidare står det i stallet så att kaninerna acklimatiserar sig.


Invånarna; Iris och Robin.


Köpte även 4 x 25 kg Stensalt att ha till höet senare.
20160703_175943636_iOS