Bohuslän och Tjörn 1729

Jag hittade en gammal karta i gårdsarkivet som jag endast sett förut, digitalt. En vacker karta över Bohuslän samt trakten precis söder om Vänern och stora delar av Dalsland. De infällda kartorna visar Göteborg samt Vänersborg, de två infällda vyerna är över Marstrand och Bohus. Den tyske kartografen och geografen Johann Baptist Homanns (1664-1724) barn publicerade verket år 1729, fem år efter faderns död. Homann var från 1691 verksam som notarie och ägnade på sin fritid åt koppargravyr och kartritning. Hans verk fick ett positivt mottagande och han grundade därför ett kartförlag 1702. Därifrån utsände han efter hand omkring 200 kartor, huvudsakligen kopior av nederländska eller franska original, bland dem en stor atlas, i 126 blad, över hela världen (1716) och Tabula novissima totius Germaniæ (fyra blad), de bästa av hans 17 originalkartor, samt fickglober och åtskilliga mekaniska konstverk. Den tysk-romerske kejsaren Karl VI blev så imponerad av kartorna att Homann utnämndes till kejserlig geograf.

Pappersvarianten, Bahusz szlott und dehs lähn, 1729

”Tractus Norvegia Suecius Praefecturam Bahusiae finitmaeqve Daliae Provincia Partem” står det på kartan. Nu var det länge sedan jag tittade på latinet, men om jag skulle gissa, borde det stå något i stil med ”Trakten Norge Sverige Prefektur (Prae = innan, Fectum = att göra, dvs en slags stor kommun eller härad) Bohuslän samt del av provinsen Dalsland (Dalian Provincia Partem).

Fortsätt läsa

Brott & Straff – Det var värre förr

Att sitta på fästning
”Först huggs handen däraaf, därnäst slås båda skenbenen aaf, därefter båda armarna, ovan och nedan armbågen, därefter bröst och ryggen slås sedan aaf och på sistone huggs huvudet aaf honom.”

Så lyder en dom över en sextonårig dråpare från slutet av 1500-talet. Vid den här tiden stod det fysiska lidandet i centrum för den straffande makten. Rädslan för smärta, eller för att förlora diverse kroppsdelar, skulle avskräcka människor från att begå brott. Fram till 1700-talet var de vanliga påföljderna för brott dödsstraff, kroppsstraff och skamstraff. Successivt blev det vanligare med fängelsestraff, men ännu i 1734 års straff- och missgärningsbalk var fler än sextio olika brott belagda med dödsstraff, bl a stöld. I väntan på att straffet skulle verkställas fick de dömda sitta inspärrade i stora salar, exempelvis slottens källare. I städerna fanns fängelser i stadsmurarnas torn och i rådhusen.

Fortsätt läsa

Marstrand, Sveriges Gibraltar.

Visserligen är Tjörn och Marstrand två öar, separerade utav Marstrandsfjorden i Skagerack, men jag tänkte ändå berätta om ett av de klassiska och rekommenderade utflyktsmålen på västkusten. Marstrand ligger väldigt nära Tjörn, och eftersom det är ett trevligt ställe närhelst på hela året – sommaren speciellt – tillbringades som vanligt en skön sommardag även år 2017, som innehöll både trivsamt spankulerande längst kajerna, mat, dryck och annat gôtt i godan ro.

Här tornar den upp sig…

Marstrand är främst känt för två saker; det ena är fästningen. Det andra är kung Oskar II, som under slutet av 1880-talet, och under många år framöver, under somrarna anlände till Marstrand med sin lustjakt  HMS Drott för att förlusta sig. Ondsinta och infama dåtida rykten gjorde gällande att hans ärade majestät och konung af giuds nååde, endast besökte ön för att likt forna tiders häradsbetäckare (och nutida), bada, dricka sprit samt sprida sin vildhavre över den bohusländska myllan, kobbarna, böarna och skären. Ryktet gör än i dag gällande, att den ärade monarken spred så mycket säd under sina besök, att det är en bidragande orsak till det västkustska vattnets fantastiska sälta.

Fortsätt läsa