Sundsby Säteri, del 2

Läs del ett om Sundsby Säteri här.


20161122_sundsby001

Sundsby på 1920-talet

År 1720 brann de gamla byggnaderna på Sundsby säteri ner till grunden och det var inte förrän runt år 1763 som man började bygga nytt, direkt på den gamla grunden. Fram till slutet av 1800-talet var huvudbyggnaden uppförd av trä med valmat mansardtak, täckt med tegel. Flygelbyggnaderna hade ett spetsigt valmat och tegeltäckt tak. En omfattande ombyggnad gjordes på 1890-talet. På 1930-talet revs ladugården som var förfallen, och under 1940-talets slut byggdes huvudbyggnadens interiör om, då bland annat stora salongen utökades. År 1983 sålde ”Kungliga och Huitfeldtska stipendieinrättningen” större delen av Sundsby och sedan 2003 äger Tjörns kommun byggnaderna och en del av den omgivande parken.

Fortsätt läsa

Om Sundsby Säteri, del ett

Sundsby, ett frälsesäteri af 1 mtl uti Walla socken af Göteborgs och Bohuslän, beläget på den lilla bergiga ön Mjören, vid ett smalt sund, som bildas af Nordsjön, hvilken flyter in mellan denna och den stora ön Tjörn, — är förskönadt af den täckaste natur — ja, man kan, på vissa ställen der, anse sig förflyttad till den yppiga södern.

20161113_001

”För att komma från Tjörn komma in på Oroust, måste man först färdas öfver en liten bergig och backig ö, kallad Miörn, på hvilken man finner det såsom Margareta Hvidfeldts vistelseort välbekanta säteriet, eller numera gymnasiigodset Sundsby, omgifvet af den mest pittoreska natur – ja man kan på vissa ställen der anse sig förflyttad till den yppiga södern, till Appeninnernas af pinjelundar smyckade pass, till Medelhafvets kuster…”


20161113_113711418_ios

Stenen år 2016

Helgen som var inkluderade julmarknad på Sundsby säteri. Jag brukar åka den långa, strapatsrika och tidskrävande sträckan till säteriet -tvärs över Tjörn – ett par gånger om året för att antingen spatsera eller besöka vårmarknaden och julmarknaden. (Det tar ungefär 12 minuter med bil.) Numera ägs Sundsby säteri av Tjörns kommun som köpte säteriet utav Hvitfeldska stipendiestiftelsen år 2003. Innan köpet var säteriet utarrenderat i ungefär 320 år och var mer eller mindre stängt för utomstående. I samband att Tjörns kommun blev ny ägare, genomfördes en rejäl upprustning under ett par år och både marker och byggnader öppnades för allmänheten.

20161113_104724257_ios

Åktur med häst och vagn


Fortsätt läsa

Vårmarknad på Sundsby Säteri

Idag var vi på vårmarknaden på Sundsby Säteri. Vi brukar besöka både vår- och höstmarknaden. 20160514_103019876_iOSDet är inte så märkvärdigt som det låter. Det är lite utställare i diwerse lokala mathantverk och annat kul. Det finns en väldigt trevlig köksträdgård och en trevlig tillhörande trädgårdsmästare som jag börjat bli en aning bekant med. Jag rekommenderar ett besök hos Sundsby vänförening för en bra beskrivning över säteriet, dess historia och byggnader.
20160514_margaretaEn gång  i tiden var Sundsby Säteri –Uroust ock Tiörns fougderij — Sundtzbye hoffuedgaard liggendes paa Miörn i Walle sogn, med en damquern – hemman för Margareta Huitfeldt – den lilla rödhåriga adelsdamen som ägde hela Bohuslän, och som med järnhand styrde över Tjörn och Orust på 1600-talet. Det finns många sägner om hur snål och hårdhänt hon var mot de fattiga torparna och bönderna, samt om hennes girighet och vredesutbrott. Margareta Hvitfeldt/Huitfeldt levde mellan år 1608 och 1683. Hennes enda son, Ivar, dog 19 år gammal under en bildningsresa till Europa. På sin dödsbädd skrev han ett känslosamt brev till sin mor där han bad henne testamentera pengar till en stiftelsefondd för studiebegåvade fattiga pojkar från Bohuslän. Detta lade grunden till Hvitfeldska Gymnasiet i Göteborg.

Fortsätt läsa