Renovera ladan, del tjugotre

Arbetet med att färdigställa en mindre betongplatta i ladan fortskrider enligt plan. Det tog ungefär fem timmar att i maklig takt få lagt ut 20 kvadratmeter betong och slättat till. Förarbetet under veckodagarna tog ungefär två till tre timmar, det vill säga att gräva och jämna till, att få bort en stor sten och att lägga ut Platon- och armeringsmattor.

Här har den arkeologiska utgrävningen påbörjats.


Platonmatta utlagt och utlägg av armering påbörjad. Ett tips är att minst två armeringsrutor bör överlappa varandra vid skarvarna.


På botten lade vi en Platonmatta (dvs en plastmatta som brukar användas som fuktspärr vid dränering av t.ex hus) eftersom botten består av jord, och inte är uppfyllt med sten och makadam som resten av betong-logen. På spärren lades sedan armeringsmattor för att få lite stabilitet i betongen.

Fortsätt läsa

Renovera ladan, del sex.

Det tar alltid längre tid att gjuta än vad man tror. Vi hann med att göra bruk och fylla fyra stycken gjutformar. Det tog ungefär fyra timmar. Efter detta bröt vi på grund av att vi inte ville förstöra/smutsa ner mera plankor att använda till gjutformar, vårt gjutformplank-lager var slut. Så vi kommer att återanvända plankorna i de befintliga formarna när betongen har härdat ordentligt. Beställde en skena till kommande porten av snickeriverkstaden. Det blir en nio meter lång galvaniserad skena, en femmeters och en fyrameters.

Fortsätt läsa

Renovera ladan, del 4.

-Varför fick muraren sparken?
-Man hade inte bruk för honom….

Efter att ha lättat upp stämningen så kan jag börja skriva på del fyra om renoveringen av den gamla ladan. Om man har missat hur det gått tidigare så kan man läsa del ett, del två och del tre.


20160406_154455415_iOSLimträbalken hade anlänt till brä’gårn så den hämtades upp. Mått 90 x 315 med en längd på 6 m. Vikt 80 kg. Stabil. Vi köpte även lite extra material till porten som blir lite bredare än vad det var tänkt från början – från 3,50 meter till 4,20 meter. Det är lika bra att göra öppningen/porten så bred som möjligt från början, så slipper man att ångra sig senare. Eftersom regnmolnen lättade lite runt femtiden på eftermiddagen, var det lika bra att gjuta syllen.

Fortsätt läsa

Renovera ladan, del 3 samt lite nostalgi

Sång efter skördeanden
-Erik Axel Karlfeldt

Här dansar Fridolin,
han är full av minnenas vin.
Här hugsvalandes far och farfar en gång
av den surrande bondviolin.
Men nu soven I, gamle, i högtidens natt,
och den hand, som gned strängarna då, är nu matt,
och ert liv samt er tid är en susande sång,
som har toner av sucksamt och gladt.

Men här dansar Fridolin!
Sen er son, han är stark, han är fin,
och han talar med bönder på böndernas sätt
men med lärde män på latin.
Och hans lie går skarp i er nyodlings gull,
och han fröjdas som I, när hans loge står full,
och han lyfter sin mö som en man av er ätt
högt mot höstmånens röda kastrull….


»Loge»,byggnad eller del därav, avsedd till förvaring av otröskad säd samt för dess tröskning och rengöring….Tröskningen skedde i ett
tröskgolv…


20160405_160503698_iOSEfter det vanliga, dagliga förvärvsarbetet på IT-företaget kom jag trött hem. Hämtade barnen på dagis och lagade mat. Wiggo ville åka upp till går’n. Som vanligt. Fastän jag inte hade lust alls körde vi upp. Vi flyttade sågen, sedan fortsattes det med att städa bort gammalt sågspån och damm. Gjutformen förbättrades en aning i ena hörnet. Där porten kommer att sluta breddar vi syllen och lägger en ordentlig [schjwill] eller stenfot. Personligen tycker jag att det bohusländska ordet för stenfot är ganska roligt. Exempel; dräb katta i schjwilla.

Till vänster ser ni en närbild på det gamla logegolvet. Rejäla granplankor. Cirka 200 år gammalt. Förvånad att det håller fortfarande. Under golvet är det en rejäl hålighet/luftspalt på ungefär en meter. Vi förstärkte med ett par betongklackar för en femton år sedan för att stadga upp golvet en aning och än så länge är det stabilt.

Fortsätt läsa