Hämtade hässjestolpar- och störar.

»Stör»
Den för »hässjning» och »kräkning» använda »stören», förfärdigas bäst av unggranar av lämpliga dimensioner. Största diametern på Stören bör ligga mellan 3,5 och 7 cm, längden bör vara 2,70 m färdigvässad. Stören barkas väl samt vässas i båda ändar. Skall Stören enbart användas till hässjor, är givetvis vässning i övre ändan överflödig. Stör för såväl skylning av säd, krak-stör, som för hägnad, gärdsgårdsstör, göras mest av unga granar. Gammalt dagsbeting för en van arbetare var rensning och vässning av 100 par stör, vilket numera knappt torde nås. För ett »hjälphjon» eller »rotehjon» tordes 45-50 par störar uppnås för att räknas som ett fullgott dagsverke.
»Idioter» bör icke användas till störvässning ity skarpa verktyg finnas närvarande.


»Hässja», landtbr.,
ställning för upphängning af säd och stråfoder till lufttorkning. I norra Sverige brukas allmänt stånghässjor, bestående af »hässjestolpar», gubbar, som nedsättas i marken i rad, hvarefter i dessa fästas pinnar, och på dem läggas »hässjestänger», ron, på hvilka gräset upplägges.


Af de af mejade höfoderväxterna kan man sedan bereda »grönhö», »brunhö» och »surhö» eller »surfoder».


Idag var det varmt. 31 grader celcius uppmättes enligt mätaren i fordonet.
Wiggo var sjuk så jag lastade in honom i bilen och vi körde upp till Vänersborg för att fortsätta färden tillsammans med Claes. Jag hade gjort upp med en säljare på blocket.se om att köpa hässjestörar/stolpar. Våra egna var slut – hade inte så många till att börja med. Men efter att ha letat efter raka träd, och förvisso hittat passande, orkade jag inte såga ner dem, barka och hugga dem till hässjestörar. Det var mindre jobb att betala 3 kr styck för redan färdiga störar. Så vi körde tillsammans upp till Koberg slott ut till säljarens arrendegård tillhörande fideikomisset.

20160603-koberg

För er som inte vet, är ett fideikommiss (från latinets fidei commissum, ”anförtrott på heder och samvete”) en egendom som inte kan säljas utan måste gå i arv. Huvudsyftet med en fideikommissbildning var att säkerställa att egendomen övergick till nästa generation utan att delas upp och därmed minskas. Innehavaren av ett fideikommiss kallas fideikommissarie men personen äger strikt betraktat inte egendomen (även om personen står som lagfaren ägare till egendomen), men disponerar, förvaltar och har rätt till inkomster från egendomen. Koberg och Gåsvadeholm är stort, och har en total landareal på cirka 11,400 hektar. 


Koberg, fideikommissegendom i Älfsborgs län, med hufvudgården K., 1 mtl säteri, belägen i Lagmansereds socken vid Vanderydssjön. Hela fideikommisset, enligt 1909 års taxeringslängder 35 137/168 mtl, liggande i Lagmansereds, Stora Mellby (Hede med underlydande), Skepplanda (Stora Alfhem med underlydande), Väne-Åsaka och Hålanda socknar, varjämte frälseränta af l/2 mtl i Erska socken s. å. taxeradt till 1,231,500 kr., hvaraf 51,100 kr. på annan fastighet än  jordbruksfastighet (kvarnar, sågverk, frälseräntor). Egovidden utgör omkr. 7,000 har. Slottet (se fig.) är en väldig trevåningsbyggnad af sten från början af 1600-talet, flankerad af två solida kupolprydda ”postejer”, med eleganta trappgaflar och på midten ett kvadratiskt, nejden dominerande torn, och restaurerades i öfverensstämmelse med 1600-talets stil på 1890-talet enligt Fr. Lilljekvists ritningar. Frih. Nils Silfverschiöld sammanbragte på K. ett storartadt bibliotek. – Under Kristian I:s tid (1462) egdes K, af riddaren Erik Nipertz, höfvitsman på Älfsborg. 1544 finnes det antecknadt i jordeboken som frälsehemman under det närbelägna Gräfsnäs och tillhörde släkten Leijonhufvud (Lewenhaupt) till 1715, då det genom gifte öfvergick i frih. A. Palbitskys ego.

1738 såldes det till frih. B. Ribbing och 1757 till direktören i Ostindiska kompaniet N. Sahlgren, som af sina egendomar K., Hede, Alfhem och Gåsevadholm 1761 upprättade två fideikommiss för sina ättlingar med den 1774 tillagda bestämmelsen, att när ättlingar en gång fattas, fideikommisset skall bilda ett slags kommenderi inom Vasaorden att af K. M:t på lifstid förlänas till någon framstående jordbrukare, som tillika är riddare eller kommendör af nämnda orden. Genom Sahlgrens dotterdotter kom K. till släkten Silfverschiöld och innehas nu af löjtnanten frih. Otto Silfverschiöld.


Nåväl, affären gjordes upp. Störarna stod uppställda i en gammal lada. Hela och rena, uppdelade och buntade i tio-pack. Totalt fick vi plats med 220 stycken på släpkärran. Hem igen och lastade av. Snart skall jag göra en långhässja! Och störa mera ärter. Och bygga en krake-märr. Och mera hässjning. Projekt saknas inte!

 

 

Annons

En reaktion på ”Hämtade hässjestolpar- och störar.

  1. Gillar det jag läser. Och att ni ska hässja. Själv har jag kvar hässj´störar, som jag säger, efter föräldrarnas jordbruk. För mig är de guld värda 🙂 De används sällan men förvaras där de inte ruttnar.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.