Fullt upp under våren

Det har inte blivit så mycket bloggande på sista tiden. Antingen har det varit fullt upp på jobbet eller så har jag suttit i traktorn och spridit gödsel, plöjt, harvat, sått, ringvältat och satt potatis.


Under några vårdagar behövdes Kalvhagen dräneras lite extra uppe i en slänt. Det visade sig att vid förra dräneringen missade vi att gamlefarfarn lagt stendike. Diket var nu igensatt och det var blött och marken bar inte när man körde förbi med traktorn.

Läs mer

Tröskningen klar för i år

För några veckor sedan fick vi äntligen tröskat. Valmet-Valtran fick tjänstgöra som dragare nummer ett, och en av MF 135 fick tjänstgöra som dragare nummer 2.  Det skulle alltså inte bli blandsäd, utan korn i en kärra och havre i den andra. På förmiddagen syntes grannen komma krypande över lia’ med sin Aktiv 1130 och vi satte igång.

Läs mer

Att föda ut en oljetank

Innan kriget (andra världskriget) värmdes mangårdsbyggnaden på gården upp med kaminer och en köksgruva. I kaminerna eldades ofta koks – eller ved, i de fall man vågade ta ner ett av sina dyrbara träd till bräne‘.

Efter kriget var framtidens värmekälla olja. Man skulle värma sitt hus med olja, som var billig och fanns i överflöd. Morfar grävde grävde ut under huset och skapade en källare, där det fanns plats för en rejäl värmeanläggning. I god tid innan oljekrisen på 1970-talet, installerades istället en kombinerad ved/olje-panna i källaren på gården. Jag har för mig att det gick åt runt 20 kubikmeter huggen och staplad ved för att klara vintern på går’n.

Läs mer

Klint och Klätt

Klinten och Klätten har nästan blommat ut. Under våren konstruerades ett par  pallkragar vid det stockhus som Holger byggde för 20 år sedan. Som ett experiment såddes bland annat klint och klätt. På grund av det moderna jordbrukets utsädesrensing och ogräsbesprutning blir klinten allt ovanligare, medan klätten är utrotningshotad. När man på 1930-talet började få fram effektiva metoder att rensa utsädet från ogräsfrön gick klätten starkt tillbaka, för att nästan helt bli utrotad under 1960-talet.