SKANDIA Gödselspridare

Originalskylten

Ännu ett – helt onödigt – projekt att roa sig med. Visserligen finns det inte så många av dessa mekaniska tingestar kvar, och absolut inte i detta skick med tillhörande originalskylt och allt. Företaget Bröderna Larsson i Arentorp AB grundades i 1914 av bröderna Nils Larsson och Gustav Larsson. De första åren tillverkade man enbart tröskverk som gick under namnet Skandia Tröskverken och kunderna var främst närliggande gårdar. Under 1920-talet utvecklade man de första självrensande tröskverken, vilka skördade (!!) stor framgång för bröderna Larsson. Efterfrågan på Skandias tröskverk ökade under åren och 1945 tillkom en produkt i sortimentet, nämligen gödselspridaren.

Fortsätt läsa

Årets viltåkrar klara!

 Elins hage

Det skulle sås havre i Elins hage, och för skojs skulle plockade vi fram en av de gamla såmaskinerna. Den gamla tingesten är tillverkad utav Westeråsmaskiner i Morgongåva. Under 1960-talet köpte företaget Aktiv och sedemera Volvo upp bolaget. Det är skoj att fortfarande kunna bruka de gamla maskinerna varje år, i liten skala. Allting är enkelt, rejält och nästan outslitligt med sitt svenska gjutjärn.

Hjulen är av trä, stålskodda, med träekrar. Till vänster finns det en spak för över– respektive undermatning av utsädet. Om spaken står till vänster är det övermatning, inställning för säd. Om man skall så ärtor flyttar man spaken till höger och får undermatning. Skillnanden mellan dessa två lägen är hur matningshjulen i såbingen snurrar; motsols eller medsols. När det gäller sådd av ärt, är det undermatning som gäller, annars så krossas ärten, samt att man får mixtra med ytterligare en spak, som ställer ytterligare ett flöde.

Fortsätt läsa

Harva, så havre, vall och välta

I med att det åter finns får på gården, behövs det foder till både bete och vall. Jag talade med nuvarande arrendator och fick redan i år återta ett skifte. Grannen sår havre åt sig själv och vall åt mig. Nästa år blir det alltså ingen åker på detta skiftet, utan (förhoppningsvis) en frodig vall, fullväxt med örter, blommor och gräs.

32 kilo vallfrö beställdes, lagom åt ungefär 1.5 hektar (15,000 kvadratmeter). En stor säck levererades. Den stora säcken innehöll en del mindre säckar med fröer och alltsammas skulle blandas ihop innan sådden;

Fortsätt läsa

Satte potatis i Elins hage och i Kalvhagen

Det är skillnad på potatis, och potatis. En del sorter är fasta och andra är mjöliga.Några är trinda somliga är avlånga. Vissa är vardagliga och andra mer festliga. I lördags blev det satt några ränner potäter, eftersom det var risk för regn under söndagen.

Fast potatis
Passar till det mesta. Koka, stek eller ungsrosta. Fast potatis har oftast en oval form och ett ljusgult till gult kött. Några vanliga sorter är Asterix, Bintje, Fakse, Folva, Jutlandia och Sava. Fasta sorter passar bra till kokning, stekning, stuvad potatis, klyftpotatis, pommes frites, potatissallad, Janssons Frestelse och Hasselbackspotatis.

Fortsätt läsa

Vilka sorters potatis 2018?

”-Odlar Ni ekologiskt?
-Jaaa, jä går ud hwar möra å hystar pissepotta på pottätera’!”

-Lösryckt samtal mellan en badgäst och en TjörnboDen svenska hembränningens fader

En vanlig missuppfattning bland folk som inte bor på Tjörn, är att det var Alingsåsbon Jonas Alströmer som introducerade potatisen i Sverige. Det är fel. Potatisen hade odlats i Uppsala botaniska trädgård under många år, innan Alströmer gjorde potatisen populär som livsmedel i riket. Under senare hälften av 1500-talet kom potatisen till Europa, sannolikt både till Spanien och England. Den förblev länge en raritet i botaniska trädgårdar, och endast långsamt lärde sig Europas folk uppskatta den nya kulturväxten. Som alla tjörnbor redan vet, infördes potatisen i vårt land (alltså Sverige, inte Tjörn) sannolikt tidigast av Olof Rudbeck omkring år 1655 (såsom en raritet till den nyanlagda botaniska trädgården i Uppsala). Under 1700-talet bedrevs en ivrig propaganda för potatisodling, bl. a. av Jonas Alströmer, men det dröjde likväl ett par årtionden in på 1800-talet, innan potatisen blev allmänt odlad i vårt land. Den enastående snabba arealökning potatisen uppvisar under 1800-talets förra hälft, står delvis i samband med husbehovsbränningen. Skål! Gutår! Just kungligt jag mår!, för att citera Bellman.
Fortsätt läsa